Editor van de website:

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE

Adres van het hoofdkantoor: Route de Fleuray 41150 MESLAND

Activiteit: Kampeer- en caravanterreinen 5530Z

Categorie: Accommodatie

Juridische vorm: Société à responsabilité limitée

SIRET: 48116502500018

RCS: Blois B 481 165 025

Aandelenkapitaal: 20.000,00 EURO

Inschrijving: 08-03-2005

Nationaliteit: Frans

Directeur: M. Sebastien MONNEAU

 

 

Conceptie en multimedia ontwikkeling:

Creatie van camping-websites

Interaview Production

82, avenue du Général Patton – 49000 Angers

Tel : 01 49 23 00 13 – Fax : 01 49 23 00 14

www.interaview.com

 

Wettelijke informatie:

Alle informatie op deze website valt onder de Franse wetgeving op auteursrecht en het Intellectuele Eigendom.
Overeenkomstig de wet van 11 maart 1957 (art.41) en de intellectuele eigendomswet van 1 juli 1992, is iedere reproductie, totaal of gedeeltelijk, van deze site voor een collectief gebruik streng verboden zonder een uitdrukkelijke toestemming van Camping le Parc du Val de Loire en kan een inbreuk op de artikelen L335-2 en verder van het intellectuele eigendomsrecht vormen.
Alle elementen die op deze site te vinden zijn, zoals logos, geluiden, beelden, foto’s, artikelen, programma’s, grafische uitvoeringen, hulpprogramma’s, database, software, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en zijn beschermd door de bepalingen van de Intellectuele Eigendomswet.
De gebruiker mag onder geen beding inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van deze elementen en mag deze onder geen beding kopiëren, tonen, wijzigen, aanpassen, vertalen, of een wezenlijk deel ervan downloaden en/of kwantitatief of kwalitatief gebruiken, ongeacht welke procedure hiervoor gebruikt wordt.
Overeenkomstig het artikel 34 van de wet n°78-17 Informatique et Liberté van 06/01/1978 heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk tot de hierboven genoemde editor wenden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1- DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE is de ontvanger van de gegevens.

In elk geval stuurt CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
 • CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden, zoals het aanpassen van onze aanbiedingen en onze diensten, met respect voor de wetgeving, met de bedrijven van veilige betaling en met de transportpartners van de keten Yelloh! Village, zoals Cartrawler en Bravofly.
 • CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
 • CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

 

2- DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Een reservering beheren en bevestigen: de betaling innen, uw reservering bevestigen en u via sms of e-mail informatie verstrekken over uw verblijf.
 • Communiceren over de actualiteit van CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE en onze nieuwigheden, maar ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten voor te stellen.
 • Studies, technische tests verrichten om onze website te optimaliseren, onze tools en diensten te verbeteren en u een steeds optimalere surfervaring te bieden.
 • Uw vragen en klachten beantwoorden en voldoen aan uw verwachtingen, wanneer u ons contactformulier of onze chatdienst gebruikt, de opvolging ervan verzekeren en de klantendienst verbeteren.
 • Uw mening vragen over een verblijf via onze tevredenheidsvragenlijst maar ook om statistische studies te verrichten.
 • Uw deelname aan wedstrijden op verschillende media (Facebook, Instagram, …) in de loop van het hele jaar registreren en beheren en u uw prijs bezorgen.
 • Uw traject analyseren en een profiel opstellen om inzicht te krijgen in uw voorkeuren, hierop te anticiperen en ze te beoordelen, en u zo aanbiedingen te doen die afgestemd zijn op uw verwachtingen. In het kader van deze verwerking kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan onze technische dienstverleners. Voor deze analyses zal vooraf uw toestemming gevraagd worden.
 • De wet naleven en ingaan op mogelijke vragen van gerechtelijke instanties, zorgen voor de naleving van de algemene verkoopvoorwaarden, de autoriteiten verwittigen in geval van handelingen die in strijd zijn met de wet en onze rechten beschermen indien wij nadeel of schade zouden lijden.

Gebruikersgegevens die kunnen worden verzameld door CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE zijn als volgt:

 • Uw gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, persoonlijk adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, mobiel telefoonnummer, identiteitskaartnummer, nummerplaat
 • Gegevens over uw reisgenoten: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, waarbij u zich ertoe verbindt vooraf toestemming te verkrijgen om deze gegevens te verstrekken.
 • De elementen die verbonden zijn aan de klantaccount: wachtwoord, historiek van de verblijven, favorieten, reisvoorkeuren (datum van verblijf, gereserveerde camping en accommodatie, verblijfdsduur)
 • Commerciële informatie: abonnement op de nieuwsbrief, commerciële push-sms’en, ontvangst van partneraanbiedingen
 • Informatie over de betaling (wijze van betaling, betaald bedrag)
 • De communicatie met ons via de post, e-mail, de chatdienst, telefoonoproepen of op de sociale media, antwoorden op de tevredenheidsvragenlijsten
 • Informatie over uw gebruik van onze website en/of mobiele app
 • Informatie over uw kandidaturen op onze vacaturesite (cv, sollicitatiebrief, foto)

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE.

 

3- VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De persoonsgegevens met betrekking tot uw reserveringen worden echter langer bijgehouden, zodat wij aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (zoals fiscale reglementering, verkoopreglementering en voor garantiedoeleinden).

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Om uw gegevens te beschermen, werd een strikte beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden versleuteld en beschermd aan de hand van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om ze te beheren en in alle veiligheid via een beveiligde verbinding over een specifiek netwerk te versturen.

Uw persoonsgegevens worden in Europa opgeslagen en in bepaalde gevallen doorgegeven aan derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, maar die ditzelfde vertrouwelijkheidsbeleid naleven in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij vragen hen om bij de verwerking van uw gegevens dezelfde zorgvuldigheid aan de dag te leggen als CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE en zich te houden aan de AVG.

Maar CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Yelloh! Village, waarvan CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE lid is, zorgt voor de naleving van ons privacybeleid. U kunt contact met hem opnemen in geval van een klacht op het adres dpo@yellohvillage.com.

 

4- RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

contact@parcduvaldeloire.fr

Of

customerservice@yellohvillage.com

Of per brief naar het volgende adres

Camping Parc du Val de Loire *****
155 route de Fleuray
41150 Mesland
France

CAMPING DU PARC DU VAL DE LOIRE verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
 • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de Cookies Wijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies voor sociale media Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance)), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.